Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

SensoMAG F10 INTR

SensoMAG F10 INTR е фиксиран температурен пожароизвестителен детектор с релейна основа за сигнално-охранителни системи.

Комплектът се състой от релейна основа SensoMAG B12 (12V) и температурен пожароизвестителен детектор SensoMAG F10 и е предназначен за свързване към всички сигнално-охранителни системи.
Продукт КОД: 

Цифров алгоритъм

 Защитена площ - до 35 кв.м.

 Детектира температури над 60°C, клас A2S

 Светодиодна индикация с видимост на 360°

 Сензорен индикатор за статуса на детектора на всеки 8 сек

 Нископрофилен дизайн

Copyright © 2015. All Rights Reserved.