Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

SensoMAG R20 INTR

SensoMAG R20 INTR е диференциално-максимален температурен пожароизвестителен детектор с релейна основа за сигнално-охранителни системи.

Комплектът се състои от релейна основа SensoMAG B12 (12V) и диференциално-максимален температурен пожароизвестителен детектор SensoMAG R20 и е предназначен за свързване към всички сигнално-охранителни системи.
Продукт КОД: 

Цифров алгоритъм

 Защитена площ - до 35 кв.м.

 Детектира температури над  58°C или промяна на температурата за период от време

 Светодиодна индикация с видимост на 360°C

 Сензорен индикатор за статуса на детектора на всеки 8 сек

 Нископрофилен дизайн

Copyright © 2015. All Rights Reserved.