Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

SensoMAG S30 INTR

SensoMAG S30 INTR е оптично-димен пожароизвестителен детектор с релейна основа за сигнално-охранителни системи

Комплектът се състой от релейна основа SensoMAG B12 (12V) и димно-оптичен конвенционален пожароизвестителен детектор SensoMAG S30 и е предназначен за свързване към всички сигнално-охранителни системи.
Продукт КОД: 

Автоматична компенсация

 Цифров алгоритъм

 Защитена площ - до 120 кв.м.

 Нископрофилен дизайн

 Светодиодна индикация с видимост от 360°

 Сензорен индикатор за статуса на детектора на всеки 8 сек.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.