Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

TITAN AG

TITAN AG е обемен инфрачервен аналогов PIR детектор.
Продукт КОД: 

Ъгъл на покритие : 90 градуса в 54 зони

 Зона на покритие от 1,5м до 15м.

 Температурна компенсация

 Висока защита срещу бяла светлина

 Защита за животни до 12кг.

 Защита срещу обърнато захранване

 Настройки на чувствителносто  - 1 или автоматично

 ОptoMOS изход

 Светодиодна индикация

Copyright © 2015. All Rights Reserved.