Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Eclipse LCD 32 / PR

LCD 32 e LCD клавиатура с текстов дисплей за детайлна информация относно зони, повреди, алармени съобщения и тип режим на охрана. Тя е част от алармени системи Eclipse 32 и Eclipse 8.
Продукт КОД: 

Бързи бутони – Памет, Повреди и Байпас на зони;

Бързи бутони за всички режими на охрана;

3 комбинации от бързи бутони за изпращане на съобщения ПАНИКА, МЕДИЦИНСКА АЛАРМА и ПОЖАР до мониторинг станция;

Текстови дисплей за 2x16 символа в два реда;

Часовник;

Пълно програмиране на параметрите на системата;

Поддържа 3 типа програмиране: 4-цифрени адреси, 3-цифрени операциии текстови менюта;

Поверителен режим;

Настройване на подсветката на бутоните;

Настройване на силата на звука на вътрешния зумер;

Настройка на скоростта за извеждане на текстовата информация;

Двупосочен тампер ключ за саоохрана;

Copyright © 2015. All Rights Reserved.