Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Eclipse LED 8

LED 8 е клавиатура със светодиодна индикация за визуализация на активни зони, технически проблеми и алармени събития . Клавиатурата е част от алармена система ECLIPSE 8.
Продукт КОД: 

Бързи бутони за всички режими на охрана;

 3 комбинации от бутони за изпращане на сигнал паника от тип ПОЖАР, МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ и ПАНИКА към централна станция за мониторинг;

 Програмиране на всички параметри на системата;

 Поддържа 2 типа програмиране: 4-цифрови адреси и 3-цифрови операции;

 Настройване на подсветката на бутоните;

 Настройване на силата на звука на вътрешния зумер;

 Двупосочен тампер ключ за саоохрана;

Copyright © 2015. All Rights Reserved.