Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

LED 62

LED62 е LED (светодиодна) клавиатура, разработена за програмиране и управление на сигнално-охранителни системи, изградени с контролен панел CA62.
Продукт КОД: 

Бързи бутони за включване на охраната - всяка група самостоятелно или двете групи едновременно;

 3 бързи бутона за изпращане на съобщения ПОЖАР (пожарна аларма), МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (медицинска аларма) и ПАНИКА (паника) към централната мониторингова станция;

 LED индикация за статус на цялата система, за всяка зона, за групите, типа на включване под охрана;

 Пълно програмиране на системата през LED62;

 Тампер ключ с двойно действие - отчита неоторизирано отваряне на капака на контролния панел или свалянето му от монтажната повърхност.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.