Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

CA 62

CA62 e 12 зонов контролен панел предназначен за охрана на домове, среден клас търговски обекти и офиси.
Продукт КОД: 

Брой зони - до 12 при сдвоено свързване (10 балансирани и 2 небалансирани в клавиатурата) със свободно програмируеми параметри

Балансиране на зони - 1/2 балансни резистори; сдвоено свързване

Брой изходи - 3 маломощни + 1 високомощен

Брой кодове - 20 потребителски, 4 мениджърски, 1 инженерен

Брой събития - 256 събития, с дата и час на настъпване

Цифров комуникатор - вграден, TBR-21

Протокол за комуникация - Contact ID, SIA

Брой телефонни номера - 2 за мониторингова станция + 4 за гласово известяване (VD60)

3 типа на предаване на съобщения към мониторинг станция: Алтернативно - към един от два въведени телефонни номера; Разпределено -различни по тип събития към всеки телефонен номер; Предаване с дублиране - предаване на събитията задължително към двата телефонни номера.

Програмиране - с клавиатура или с ProsTE софтуер за програмиране  4 типови конфигурации със заложени параметри по подразбиране

Copyright © 2015. All Rights Reserved.