Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

CA 824

СА 824 представлява алармен контролен панел с приложение в малки търговски и индустриални обекти.

Панела притежава 8/16 програмируеми зони с възможност за разширяване до 24 зони. Към панела могат да се добавят допълнителни модули за разширение базирани на BUS технология. СА 824 може да се раздели на 8 независими групи групи за охрана.
Продукт КОД: 

8 зони, развируеми до 24

8 групи

4 програмируеми изхода на контролния панел, развируеми до 16;

31 потребителски кода

256 събития памет

Частичен контрол на достъп;

Пластмасова кутия;

Възможност за добавяне на четец за безконтактни карти PR 864;

3 програмируеми клавишни комбинации за подаване на различен тип аларма чрез използваната клавиатура;

Вграден цифров комуникатор.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.