Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Eclipse 32

Eclipse 32 има 8 входа за свързване на детектори, балансирането на зоните става с 1 или 2 балансни резистора или сдвоено свързване за определяне типа на балансиране за всеки вход. В хардуерната реализация на системата инсталатора може да избира между 9 типа свързване за зоните. Пълната конфигурация от 32 зони се реализира чрез сдвоено свързване (логически 16 зони) и добавяне на допълнителен разширител за 8 зони (логически 16)или без сдвоено свързане с три допълнителни разширителя за зони.
Продукт КОД: 

Функционални характеристики:

Входове за зони: 8 физически входа на контролния панел за свързване на детектори.

Зони: 8 / 16 зони със свободно програмируеми параметри (с възможност за разширяване до 32).

Тип на свързване в зоните: 9 типа, единично и сдвоено свързване.

Групи: 8 независими групи.

Контрол на достъп: чрез четци на безконтактни карти. 8 Времеви графика за управление на достъпа на потребителите до охраняваните зони в системата. Всеки времеви график може да се програмира индивидуално според изискванията на системата. Режим за автоматично включване на охраната (AUTOARM) по времеви график в точно определен час за една или повече групи.

Изходи: 4 слаботокови и 1 мощен програмируем изход от тип ОС (отворен колектор) разположени на контролния панел. Разширяване до 32 изхода чрез разширител PGM8.

Еднакво програмиране за всички изходи.

Избор на активиращи и деактивиращи събития за управление на изхода.

Програмиране на PGM4 за работа като пожарна зона и двупроводно свързване на стандартна 24V пожарна основа.

Кодове: 4/ 6 цифрени; 64 Потребителски кода, 1 Код Поддръжка, 1 Код на Инженер.

Памет за събития: 1024 събития с час и дата на възникване – могат да се преглеждат от клавиатура или чрез софтуер за програмиране ProsTE.

Доклад към мониторинг станция:

- Вграден цифров комуникатор за мониторинг по телефонна линия – поддържат се стандартни протоколи “Contact ID” и “SIA”.

- AJAX - LAN (TCP/IP) комуникационен модул.

Периферни устройства: До 30 устройства към системната шина.

- LCD и LED клавиатури.

- Четец на безконтактни карти.

- PGM8 – Разширител за изходи

- ZONE8 – Разширител за зони

- Wireless expander – Разширител за безжични устройства

Програмиране: 3 типа менюта за програмиране

- Чрез 4-цифрени адреси

 - Чрез 3-цифрени операции

- Чрез текстови менюта (дървовидна структура)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.