Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Eclipse 8

Eclipse 8 е 8 зонов панел за реализиране на охрана на малки обекти. Панела предлага управление чрез клавиатура и/или четец на карти, а работата му с трансмитер ТР2000 по серийна връзка, го прави подходящ за свързване към централизирана станция за мониторинг.
Продукт КОД: 

Функционални характеристики:

Входове за зони: 6 физически входа на контролния панел за свързване на детектори + 2 входа в свързаните клавиатури.

Зони: До 8 зони със свободно програмируеми параметри.Тип на свързване в зоните: 5 типа, единично свързване.

Групи: 1 група.

Контрол на достъп: чрез четци на безконтактни карти.

Изходи: 4 слаботокови (до 100mА) и 1 мощен (до 1А) програмируеми изхода от тип ОС (отворен колектор) разположени на контролния панел.

Избор на активиращи събития за управление на изхода.

Програмиране на PGM4 за работа по серийна връзка с трансмитер ТР2000.

Кодове: 4 цифрени; 8 Потребителски кода (1 Мениджър + 7 Потребителя), 1 Код на Инженер.

Памет за събития: 256 събития с час и дата на възникване – могат да се преглеждат от клавиатура или чрез софтуер за програмиране ProsTE.

Доклад към мониторинг станция:

-Вграден цифров комуникатор за мониторинг по телефонна линия – поддържат се стандартни протоколи “Contact ID” и “SIA”.

- AJAX - LAN (TCP/IP) комуникационен модул.

Периферни устройства: До 2 устройства към системната шина.

- LCD и LED клавиатури.

- Четец на безконтактни карти.

Програмиране: 3 типа менюта за програмиране

- Чрез 4-цифрени адреси

- Чрез 3-цифрени операции

 - Чрез текстови менюта (дървовидна структура)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.