Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

KEEPER 3

Централа KEEPER 3 с 2 дистанционни
Продукт КОД: 

Тип включване и излючване с дистанционен предавател

Три зони, две бързи и една AP

Изходи за състоянието на централата два броя вкл./изкл. и аларма

Звуково налягане 110 dB

Възможност за комплектация с акумулатор 1.2Аh или 2 Аh

Мрежово захранване 220 V - 230 V

Изход за външна бронирана сирена, дайлер или др.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.