Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Адаптер Powerline AV500 PL7500 Kit

NETIS AV500 Powerline Adapter Kit PL7500 ще превърне вашата съществуваща ел.инсталация в високоскоростна мрежа без необходимост от допълнителни кабели или пробиване в стената. Адаптерите не се нуждаят от конфигуриране. Просто включете вашите адаптери във вашите електрически контакти и можете да се установят в мрежа на мига.
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.