Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Безжична точка за достъп А1

Netis A1 NANO е миниатюрен USB адаптер-точка за достъп, който се използва за споделяне на съществуваща LAN, WiFi, 3G мрежа, безжично с други устройства. След включване на Netis A1 към USB порт и инсталиране на AP софтуера към него, може да създадете своя собствена Wi-Fi мрежа и разширите достъпа до интернет към смартфон или таблет само в рамките на една минута.
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.