Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Модул SmartLAN

Ethernet interface за комуникация през TCP‐IР и UDP, програмиране и
мониторинг (на централите свързани в комуникационния пръстен), изпращане на рапорт за текущото състояние на системата
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.