Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Модул SmartLAN/SF

Ethernet interface за комуникация през TCP‐IР, програмиране и мониторинг
посредством Software SmartLook
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.