Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Контролен панел SmartLetUSee/LCD

Повторител: клавиатура, дисплей, LED индикатори, RS485 BUS. За контролни панели SmartLoop. Меню и лицев панел на български език
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.