Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Контролен панел SmartLetUSee/ LCD/lite

Повторителен панел: клавиатура, дисплей, LED индикатори. Меню, лицев
панел на български език
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.