Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Контролен панел SmartLetUSee/LED

Повторител: 48бр програмируеми LED‐a (програмиране на LED за обозначение на точка от контур, сигнал от зона за аларма, повреда и много други)
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.