Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Контролен панел SmartLight/G

Адресируем пожароизвестителeн контролен панел с 1 контур за 240бр.
пожароизвестители без възможност за разширение и 30 зони. Работи с
адресируеми устройства на Inim и Apollo. Меню, лицев панел и софтуер за програмиране на български език
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.