Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Контролен панел SmartLight/S

Адресируем пожароизвестителeн контролен панел с 1 контур за 64бр.
пожароизвестители без възможност за разширение и 16 зони. Работи с
адресируеми устройства на Inim и Apollo. Меню, лицев панел и софтуер за програмиране на български език
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.