Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Модул SmartLoop/2L

Разширител за 2 контура с по 240бр пожароизвестителя (Open Loop tehnology).
Възможност за внедряване на до 3 броя разширители (само за централи
модел: 2080)
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.