Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Модул SmartLoop/INOUT

Разширителен модул Вход / Изход: 6бр терминали всеки от които може да бъде настроен да работи като изход NAC (1A max); наблюдаван вход или зона за конвенционални пожароизвестители
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.