Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Модул принтер SmartLoop/PRN

Модул принтер: внедрен в пожароизвестителна централа принтира върху
82мм термохартия събития в реално реално време за аларма или поврда,
както и събития и доклади от паметта на централата
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.