Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Контролен панел SmartLoop1010/P

Адресируем пожароизвестителeн контролен панел с 1 контур за 240бр
пожароизвестителя, без възможност за разширение. Снабден с клавиатура, дисплей, LED‐ве за индикация. Възможност за внедряване на модул принтер за събития SmartLoop/PRN. Работи с адресируеми устройства на Inim и Apollo. Меню, лицев панел и софтуер за програмиране на български език
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.