Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Контролен панел SmartLoop2080/P

Адресируем пожароизвестителeн контролен панел с 2 контура с по 240бр
пожароизвестителя, възможност за разширение до 8 контура с по 240бр
пожароизвестителя. Снабден с клавиатура, дисплей, LED‐вe за индикация.
Възможност за внедряване на модул принтер за събития SmartLoop/PRN.
Работи с адресируеми устройства на Inim и Apollo. Меню, лицев панел и
софтуер за програмиране на български език
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.