Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника.

Модул SmartMimic

Модул даващ възможност на инсталатора да създаде имитативен план на
обекта с внедрена пожароизвестителна сентрала: 48бр конектора
Продукт КОД: 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.